Опубликован 2022-05-31

Alisher Navoiyning ,,Farhod va Shirin’’ dostonidagi omonim ma’noli so’z va qo’shimchalar tarkibida qo’llangan forscha hozirgi zamon fe’l negizining qo’llanilishi

Аннотация


   Hozirgi o’zbek adabiy tilida, xuddi leksemalardagi, so’zlardagi kabi affikslarda ham omonimiya uchraydi. ,,Affiksal omonimiya semantik tomondan o’zaro bog’liq bo’lmagan turli ma’nolarni bildiruvchi har xil affikslarning formal jihatdan bir xil bo’lishidir. Masalan: yotoq o’roq, qo’rqoq, boshoq so’zlaridagi -oq affiksi fonetik jihatdan bir xil bo’lsa ham, lekin bular tashqi tomoni o’xshash bo’lgan to’rtta har xil affikslardir

Как цитировать


Abdulhamid, A. (2022). Alisher Navoiyning ,,Farhod va Shirin’’ dostonidagi omonim ma’noli so’z va qo’shimchalar tarkibida qo’llangan forscha hozirgi zamon fe’l negizining qo’llanilishi. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5953

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


Abduvaliyev Abdulhamid

Jizzax state pedagogikal institute

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group