Опубликован 2022-05-31

Ona tili darslarida o‘quvchilarning matn yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish

Аннотация


Ushbu maqolada Ona tili o‘qitishning bosh maqsadi o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini yozma, og‘zaki shakllarda to‘g‘ri, ravon ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish ekanligi interaktiv usullar yordamida yoritilgan.

Как цитировать


almamatova, shahnoza. (2022). Ona tili darslarida o‘quvchilarning matn yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5960

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


shahnoza almamatova

Jizzakh state pedagogical institute

Выпуск


Раздел: Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Powered by I-Edu Group