Опубликован 2022-05-31

QO`SHIQLAR UCHADI TOG‘LARDAN OSHIB …

Аннотация


Saksoninchi yillar o‘zbek she’riyatida ro‘y bergan o‘zgarishlar, xususan, ijtimoy mavzuning ustuvor ko‘rinish olishi poetik tafakkurning bosqichma-bosqich yangilanishi barobarida voqe bo‘ldi. Bu holatlar shoir Shavkat Rahmon ijodida yanada yorqinroq ko‘rinadi. She’riyatda mavzu, ohang va so‘zning bir-biri bilan uyg‘un in’ikosi badiiy mukammalikni ta’minlaydi. Shunday ekan, har bir ijodkorning bu boradagi mahoratini tadqiq etish, nafaqat bir ijodkor, balki ma’lum bir davr she’riyatini yaqindan o‘rganish imkonini beradi. Biz bu o‘rinda 80-yillar she’riyatida badiiy obraz, aniqrog‘i, poetik so‘zning ma’no qirralarini mavzu ko‘lamida yangilanish jarayonini shoir Shavkat Rahmon she’rlari misolida qarab chiqmoqchimiz.

Как цитировать


mamirov, ozod. (2022). QO`SHIQLAR UCHADI TOG‘LARDAN OSHIB …. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5967

Библиографические ссылки


Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). Сатрлар орасида юрт ташвиши. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5824

Quronov, D. (2022). “КЕЧА ВА КУНДУЗ” РОМАНИНИНГ ЭПИГРАФИ ХУСУСИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5819

Quronov, D. (2022). РОМАН ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5818

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Quronov, D. (2022). ЕМИРУВЧИ КУЛГИ ҲАҚИДА. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5821

Quronov, D. (2022). Адабий таълим ҳақида айрим мулоҳазалар. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 9(9). извлечено от https://hp.jspi.uz/index.php/hp/article/view/5817

Авторы


ozod mamirov

Jizzax davlat pedagogika instituti

Выпуск


Раздел: Статьи

Powered by I-Edu Group