Опубликован 2021-07-05

YOSH OILALARGA TAALLUQLI MUAMMOLARINI HAL ETISHNING MUHIM YO’NALISHLARI

Аннотация


Ushbu maqola yosh oilalarning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini aniqlash va ularni hal qilish bo’yicha masalalar yoritilgan. Asosiy e'tibor yosh oilalarga yordam ko'rsatishni rivojlantirishning qonunchilik va huquqiy bazasini kengaytirish, shuningdek, yosh oilani har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasiga tizimli yondashish zarurligiga alohida e'tibor qaratilgan.

Как цитировать


Isaxonov, J. (2021). YOSH OILALARGA TAALLUQLI MUAMMOLARINI HAL ETISHNING MUHIM YO’NALISHLARI. Мир исследований, 2(2). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/2153

Библиографические ссылки


Мирзиёев Ш.М. Оила ва жамият устуни, ҳаётимизнинг файзи ва кўрки // Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. -Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 464.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: O‘zbekiston 2014.

“Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O’zR Qonuni https://lex.uz/ru/docs/-140894 .

Oila ensklopediyasi. – Toshkent, 2015. – B.156.

Е.В. Рыбак, Н.Г. Слепцова. Молодая семья в современном обществе. – Архангельск, 2016. – B. 32.

Авторы


J Isaxonov

O'zbekiston Milliy universiteti

Ключевые слова:

Yosh oila, zamonaviy jamiyat, bozor iqtisodiyoti, oilaviy masalalar, nikoh munosabatlari, davlat, ijtimoiy siyosat, yoshlar

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group