Опубликован 2021-07-05

ZOOLOGIYA FANIDA NOSTANDART TEST VA TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Аннотация


Nostandart testlar mazmuni va mohiyati, zoologiya fanidan nostandart test tuzish, nostandart test mazmunini tanlashdagi prinsiplar, test topshirig‘iga qo‘yiladigan talablar.

Как цитировать


Jo’rayeva, L. (2021). ZOOLOGIYA FANIDA NOSTANDART TEST VA TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH. Мир исследований, 2(2). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/2237

Библиографические ссылки


Foydalanilgan adabiyotlar ro‘txati

Tolipova J. O., G‘ofurov A. T. Biologiya o‘qitish metodikasi. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. T. TDPU, 2012.

Mavlonov O., Zoologiya. 7-sinf uchun darslik. “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” T. 2017.

Авторы


Lola Jo'rayeva

Jizzax davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

nostandart test, integrativ testlar, adaptiv testlat, mezonli – mo‘ljal olish testlat

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group