Опубликован 2021-12-23

ELEKTROMAGNIT MAYDONINING QO‘LLANILISHI

Аннотация


Ushbu maqola bugungi kunda elektromagnit maydonining ahamiyati va uning qollanilgan va qollanilayotgan sohalaridagi yaratilayotgan yangi zamonaviy ishlab chiqarish sohalaridagi qulayligi   va bu sohaning boshqa sohalar bilan uzviylikda vizuallashtirilishi, zamonaviy texnikada optimal konstruksiyalarini yaratish  va konstruktivelementlarning keng ravishdaishlab chiqarilishi  haqida.

Как цитировать


Ismailova, N. (2021). ELEKTROMAGNIT MAYDONINING QO‘LLANILISHI . Мир исследований, 3(3). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/3428

Библиографические ссылки


ADABIYOTLAR RO’YXATI

К.П.Абдурахманов, Ў.Эгамов “Физика курси” дарслиги, Тошкент, 2010 й.

Абдурахманов К.П., Бегназарова С. Физика курсидан электрон дарслик, ўзбек тилида, Pdf + диск + СНМ.

Indiaminov R.SH. On the absence of the tangential projection of the Lorenz force on the ax symmetrical stressed state of current-carrying conic shells // International Journal Computational Technologies 2008.-Vol.13. P.65-77.

Исраилов М.И. Ҳисоблаш методлари. 1- ва 2 - қисмлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2003, 2008.

Абдухамидов А.У., Худойназаров С. Ҳисоблаш усулларидан амалиёт ва лаборатория машғ улотлари. -Тошкент: Ўқитувчи, 1995.

Internet sahifalar:

www.estudy.uz

www.fizika.uz

www.zn.uz

http://yenka.com

matinfo.jispi.uz

Авторы


Nilufar Ismailova

JDPI

Ключевые слова:

magnitoelastiklik, magnit maydoni, elektromagnit maydon, yupqa plastinka,, konstruktiv, <<Macromedia Flash>>,, vizuallashtirish.

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group