[1]
Saydivaliyeva, D. 2021. O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. Мир исследований. 3, 3 (дек. 2021).