[1]
Isayev, N. 2021. MAKTAB O`QUVCHILARIGA QIZIQARLI MASALALARDAN TENGLAMALAR TUZIB YECHISHNI O’RGATISH METODIKASI. Мир исследований. 3, 3 (дек. 2021).