[1]
Joniqulov, M. 2021. MAHALLIY SHAROITDA O’SUVCHI ISIRIQ (P. HARMALA) VA KOVUL, KOVAR (CAPPARIS SPINOSA L.) O’SIMLIKLARINING BIOLOGIYASI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI . Мир исследований. 3, 3 (дек. 2021).