(1)
Tojiboyeva, D. OLIY TA’LIM TIZIMIDA FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Мир исследований 2021, 2.