(1)
Nematova, M. ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA MA’NODOSH SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI . Мир исследований 2021, 3.