(1)
Juraboyev, S. XVI ASR BUXORO XONLIGI MADANIY HAYOTINING UMUMIY JIHATLARI. Мир исследований 2021, 3.