(1)
Axmatqulova, D. INSONNING MA’NAVIY KAMOLOTIDA ADABIYOTNING O‘RNI. Мир исследований 2021, 3.