(1)
Saydivaliyeva, D. O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. Мир исследований 2021, 3.