(1)
Ziyodullayev, O. TA`LIMDA SISTEMALI YONDASHISHNI TASHKIL ETISH. . Мир исследований 2021, 3.