Boboxonova, S. (2021). O’QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH VA BUNDA AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI . Мир исследований, 3(3). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4574