Turakulova, V. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR . Мир исследований, 3(3). извлечено от https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4939