NEMATOVA, M. ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA MA’NODOSH SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI . Мир исследований, v. 3, n. 3, 23 дек. 2021.