JURABOYEV, S. XVI ASR BUXORO XONLIGI MADANIY HAYOTINING UMUMIY JIHATLARI. Мир исследований, v. 3, n. 3, 23 дек. 2021.