SAYDIVALIYEVA, D. O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. Мир исследований, v. 3, n. 3, 23 дек. 2021.