TURAKULOVA, V. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR . Мир исследований, v. 3, n. 3, 24 янв. 2022.