Saydivaliyeva, Dinora. 2021. «O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI». Мир исследований 3 (3). https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4344.