Boboxonova, Shahlo. 2021. «O’QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH VA BUNDA AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI ». Мир исследований 3 (3). https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4574.