Turakulova, Visola. 2022. «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ». Мир исследований 3 (3). https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4939.