Rahmonova, U. (2021) «KIMYOVIY TAJRIBALAR ASOSIDA KIMYO FANINI O‘QITISHNING METODOLOGIK ASOSLARI», Мир исследований, 2(2). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/2238 (просмотрено: 16август2022).