Nematova, M. (2021) «ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA MA’NODOSH SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI », Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/3427 (просмотрено: 11август2022).