Juraboyev, S. (2021) «XVI ASR BUXORO XONLIGI MADANIY HAYOTINING UMUMIY JIHATLARI», Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/3430 (просмотрено: 11август2022).