Isayev, N. (2021) «IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH», Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4343 (просмотрено: 11август2022).