Isayev, N. (2021) «MAKTAB O`QUVCHILARIGA QIZIQARLI MASALALARDAN TENGLAMALAR TUZIB YECHISHNI O’RGATISH METODIKASI.», Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4413 (просмотрено: 16август2022).