Joniqulov, M. (2021) «MAHALLIY SHAROITDA O’SUVCHI ISIRIQ (P. HARMALA) VA KOVUL, KOVAR (CAPPARIS SPINOSA L.) O’SIMLIKLARINING BIOLOGIYASI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. », Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4417 (просмотрено: 10август2022).