Boboxonova, S. (2021) «O’QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH VA BUNDA AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI », Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4574 (просмотрено: 11август2022).