Turakulova, V. (2022) «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR », Мир исследований, 3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4939 (просмотрено: 5июль2022).