[1]
U. Rahmonova, «KIMYOVIY TAJRIBALAR ASOSIDA KIMYO FANINI O‘QITISHNING METODOLOGIK ASOSLARI», Мир исследований, т. 2, вып. 2, июл. 2021.