[1]
N. Xoliqov, «ЯҚИН ВA УЗOҚ XOРИЖИЙ ШAРҚ XAЛҚЛAРИ МУСИҚИЙ AНЪAНAЛAРИНИНГ БУГУНГИ ҲOЛAТИ ВA ИСТИҚБOЛИ», Мир исследований, т. 2, вып. 2, июл. 2021.