[1]
D. Tojiboyeva, «OLIY TA’LIM TIZIMIDA FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.», Мир исследований, т. 2, вып. 2, июл. 2021.