[1]
D. Tojiboyeva, «OLIY TA’LIM TIZIMIDA FLIPPED LEARNING TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.», Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.