[1]
S. Juraboyev, «XVI ASR BUXORO XONLIGI MADANIY HAYOTINING UMUMIY JIHATLARI», Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.