[1]
N. Isayev, «IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH», Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.