[1]
D. Saydivaliyeva, «O‘TKIR HOSHIMOVNING FRAZEOLOGIZMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI», Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.