[1]
S. Boboxonova, «O’QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH VA BUNDA AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI », Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.