[1]
S. Qobulov, «TURKISTONDA BARPO ETILGAN RUS QISHLOQLARI », Мир исследований, т. 3, вып. 3, дек. 2021.