[1]
V. Turakulova, «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR », Мир исследований, т. 3, вып. 3, янв. 2022.