Isayev, N. «IZOTROP MUHIT UCHUN TERMOELASTIKLIK MASALALARINING UMUMIY TENGLAMALARI SISTEMASINI TAHLIL QILISH». Мир исследований, т. 3, вып. 3, декабрь 2021 г., https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4343.