Boboxonova, S. «O’QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH VA BUNDA AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI ». Мир исследований, т. 3, вып. 3, декабрь 2021 г., https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4574.