Turakulova, V. «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ». Мир исследований, т. 3, вып. 3, январь 2022 г., https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4939.