1.
Boboxonova S. O’QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH VA BUNDA AXBOROT-TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI . Мир исследований [Интернет]. 27 декабрь 2021 г. [цитируется по 10 август 2022 г.];3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4574