1.
Turakulova V. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITOBI”GA KIRITILGAN MURAKKABGULDOSHLAR OILASINI O’RGANISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR . Мир исследований [Интернет]. 24 январь 2022 г. [цитируется по 5 июль 2022 г.];3(3). доступно на: https://journal.jspi.uz/index.php/journal/article/view/4939